Autyzm
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres
Przedszkole - Autyzm

PRZEDSZKOLE DLA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

W SOSW Nr 1 w Nowym Targu oferujemy również opiekę nad dziećmi ze spektrum autyzmu. Dzieciom zapewniamy kameralne, sprzyjające terapii autyzmu grupy, liczące do 4 dzieci.

ZALETY:
 • całościowa terapia stymulująca rozwój we wszystkich sferach,
 • terapia przez zabawę,
 • nowoczesne metody pracy z dziećmi nad komunikacją, samodzielnością i samoobsługą,
 • zajęcia ukierunkowane na terapię komunikowania się, również z wykorzystaniem komunikacji wspomagającej lub alternatywnej,
 • zespół pedagogów specjalnych wspieranych przez pomoce nauczyciela,
 • zajęcia z psychologiem, logopedą, neurologopedą,
 • arteterapia , muzykoterapia,
 • zajęcia dodatkowe: hipoterapia, basen,
 • stymulacja sensoryczna,
 • ciepła i sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa atmosfera,
 • oferujemy nowoczesne wyposażenie placówki,
 • pracujemy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny przygotowywany dla każdego dziecka zgodnie z podstawą programową,
 • proponujemy zajęcia adaptacyjne dla kandydatów na naszych przedszkolaków oraz imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców, dziadków i zaproszonych gości.

Główne wyznaczniki terapii:
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych,
 • kształtowanie zachowań pozytywnych,
 • rozwijanie umiejętności życia codziennego.

Dzień w naszym przedszkolu

8:00 - 8:30 Indywidualne zajęcia z dziećmi
8:30 - 9:00 Zajęcia wstępne: powitanie, zaznaczanie obecności oraz pogody na tablicy
9:00 - 9:45 Zabawy dowolne
9:45 - 10:00 Zabawy przy muzyce
10:00 - 10:20 Drugie śniadanie
10:20 - 10:45 Zajęcia dydaktyczne
10.45 - 11.00 Ćwiczenia utrwalające znajomość schematu ciała, orientację w przestrzeni, ćwiczenia artykulacyjne
11:00 - 11:45 Spacer zabawy na świeżym powietrzu
11:45 - 12:00 Zabawy dowolne
12:00 - 12:30 Obiad
12:30 - 13:00 Zabawy dowolne, relaksacja przy muzyce


Rekrutacja do Przedszkola

Zapraszamy dzieci posiadające:
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną na czas wychowania przedszkolnego z uwagi na autyzm,
 • Istnieje możliwość przyjęcia dziecka w ciągu roku szkolnego w zależności od liczby wolnych miejsc w grupach.

Do pobrania:
Adres / Kontakt
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.