Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres
Poprawa efektywności energetycznej obektów edukacyjnych

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH POWIATU NOWOTARSKIEGO:
ZS W RABCE-ZDROJU ORAZ SOSW W NOWYM TARGU


Wartość całkowita projektu: 1 834 566,92 zł.
Wnioskowane dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1 438 463,94 zł.


Projekt nr MRPO.07.02.00-12-194/10
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Priorytet 7: Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie 7.2: Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


CEL PROJEKTU:
  • poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych na terenie Powiatu Nowotarskiego poprzez wymianę urządzeń ciepłowniczych oraz realizację towarzyszących prac termomodernizacyjnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu oraz w budynku Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju.


ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:
  • SOSW - wymiana stolarki okiennej oraz instalacji c.o., przebudowa kotłowni;
  • ZS - termomodernizacja budynku, wymiana instalacji c.o. i przebudowa kotłowni.


OKRES REALIZACJI:
  • 25.02.2009 r. - 31.12.2011 r.


STAN REALIZACJI:
  • 07.12.2010 r. - wybór projektu do dofinansowania (Uchwała Nr 1468/10 Zarządu Województwa Małopolskiego);
  • 28.12.2010 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;
  • 15.02.2011 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;
  • 10.06.2011 r. - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu;
  • 03.11.2011 r. - podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu;
  • 16.01.2012 r. - podpisanie aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu.>>> GALERIA ZDJĘĆ - TERMOMODERNIZACJA <<<

>>> GALERIA ZDJĘĆ - TERMOIZOLACJA <<<

#SzczepimySię
Dla uczniów szkoły branżowej

   

PRZEKAŻ 1% PODATKU#bezpiecznypowrótdoszkoły


KORONAWIRUS - ZALECENIA
Ostatnio dodane galerieZespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.