Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Projekt Województwa Małopolskiego

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkolnym liderem projektu jest pani Dyrektor mgr Ewa Barczak.

     Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" jest projektem systemowym Województwa Małopolskiego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły zawodowe. Jego głównym celem jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce w następujących branżach zawodowych : mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej. Realizacja projektu ma przyczynić się do lepszego dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do rynku pracy.

     W projekcie zakłada się objęcie wsparciem wszystkich szkół kształcących zawodowo, dla których Powiat Nowotarski jest organem prowadzącym tj. Zespołu Szkół Technicznych im. St. Staszica w Nowym Targu, Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targ i Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju.

     W ramach projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych, specjalistycznych zajęciach zawodowych, wykorzystując w sposób praktyczny nowoczesne narzędzia i metody nauczania. Uzupełnieniem oferty zawodowej szkół będzie także doposażenie ich w sprzęt techno-dydaktyczny wraz z koniecznym dostosowaniem wybranych pracowni do standardów kształcenia zawodowego.

     Uczniowie będą także mogli skorzystać z zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych tj. zajęć matematyczno-przyrodniczych, języków obcych zawodowych, zajęć związanych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Zaplanowane są również formy wsparcia obejmujące doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

Główny adres strony projektu to www.zawodowamalopolska.pl.Oferta dla uczniów:

W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 organizowane będą:
  • "Kurs obsługi kas fiskalnych" – 2 edycje dla grup 10-osobowych,
  • "Kurs obsługi konsumenta" - 1 edycja dla 15 osób,
  • Dodatkowe zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla 10 osób,
  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 1 edycja dla 10 osób,
  • Technologia informacyjna - 1 edycja dla 10 osób.
Realizacja projektu w naszej szkole- relacje:


Galerie zdjęć:


Dokumenty do pobrania:Adres / Kontakt
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
w
Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Film promujący Branżową Szkołę
''Projekt z klasą''
Centrum Kompetencji Zawodowych
Ostatnio dodane galerie

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.