Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Nasi specjaliści

REHABILITANT

- mgr ROBERT JACHYMIAK
Fizjoterapeuta, terapeuta metody Vojty. Zajmuje się rehabilitacją dzieci od urodzenia, dzieci urodzonych przedwcześnie, dzieci z problemami neurologicznymi i genetycznymi. Prowadzi gimnastykę korekcyjną. W swojej pracy stosuje wielowymiarowa terapię stóp, taping medyczny, terapię tkanek miękkich.

Studia:
 • Fizjoterapia,
 • Oligofrenopedagogika.
Kursy / szkolenia:
 • Zastosowanie metody Vojty w ramah wczesnej interwencji i usprawniania dzieci młodzieży i dorosłych- Refresher,
 • Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi Wrocław,
 • Taping medyczny dla fizjoterapeutów,
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bulowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego
 • Taping medyczny w pediatrii,
 • Wielowymiarowa terapia manualna stóp,
 • Terapia tkanek miękkich.


NEUROLOGOPEDA

- mgr JOANNA PIOTROWSKA-ANCEW
Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych. Neurologopeda w swojej pracy zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.

Studia:
 • Oligofrenopedagog / logopeda / nauczyciel nauczania początkowego,
 • Neurologopedia kliniczna z wczesnym wspomaganiem logopedycznym.
Kursy / szkolenia:
 • "Wykorzystywanie elementów metody werbotonalnej w rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu" cz. I, II, III,
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,
 • "Wspomaganie dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard",
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego i rozwoju komunikacyjnego",
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie",
 • "Kinezjotaping w logopedii".


NEUROLOGOPEDA (TERAPEUTA SI)

- mgr OLGA WIELIŃSKA-JACHYMIAK
Fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta NDT-Bobath oraz Integracji Sensorycznej. Terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej. Zajmuje się terapią dzieci z różnymi problemami - neurologicznymi, genetycznymi, z autyzmem, alalią, dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, u których nie tylko zaburzona jest mowa ale również rozwój fizyczny oraz występują zaburzenia integracji sensorycznej. Wiedza zdobyta na licznych kursach daje większe możliwości skutecznej terapii. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z neurologopedii.

Studia:
 • Fizjoterapia,
 • Oligofrenopedagogika,
 • Logopedia,
 • Wczesna Interwencja Logopedyczna i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka,
 • Neurologopedia.
Kursy / szkolenia:
 • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard,
 • Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka,
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • ESDM - terapia małych dzieci z autyzmem,
 • MAKATON - I stopnia,
 • Diagnoza i Terapia ręki,
 • Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów integracji sensorycznej,
 • Metoda integracji sensorycznej w terapii dzieci autystycznych,
 • Stymulacja sensomotoryczna w zaburzeniach koncentracji uwagi,
 • Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym,
 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC).


LOGOPEDA


- mgr TERESA JAGODA

Studia:
 • Nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne,
 • Logopeda,
 • Oligofrenopedagogika.
Kursy / szkolenia:
 • Biofeedback I, II i III stopień,
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,
 • Makaton,
 • Warsztaty neurologopedyczne „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego”,
 • „Praca z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera”,
 • „Podstawowe zagadnienia w terapii i edukacji dzieci z autyzmem – studium przypadku.


SURDOPEDAGOG

- mgr BARBARA PROKOP
Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracuję jako surdopedagog i neurologopeda. Swoją pracę wykonuję z pasją, daje mi ona wiele satysfakcji i siły. Ogromną radość sprawiają mi postępy moich podopiecznych. Kocham dzieci i cieszę się z ich najmniejszych sukcesów, dlatego też z dużą starannością podchodzę do tego, aby tych sukcesów miały jak najwięcej.

Studia:
 • Oligofrenopedagogika z terapią mowy,
 • Policealna szkoła dla dorosłych – biomasaż,
 • Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną,
 • Logopedia,
 • Neurologopedia,
 • Balbulotogia (specjalista jąkania, niepłynności mowy, giełkotu),
 • Surdopedagogika.
Kursy / szkolenia:
 • Kurs w zakresie prowadzenia naturoterapii - EEG biofeedback,
 • Tłumacz języka migowego – Gallaudet Club,
 • Dogoterapia.


OLIGOFRENOPEDAGOG

- mgr JOANNA SKRABUCHA
Prowadzi terapię pedagogiczną ogólnorozwojową ukierunkowaną przede wszystkim na relacje społeczne, komunikację oraz nabywanie umiejętności szkolnych.

Studia:
 • Pedagogika ogólna,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika resocjalizacyjna,
 • Oligofrenopedagogika,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Kursy / szkolenia:
 • Szkolenie z Programu Językowego MAKATON I, II i III stopień,
 • Warsztaty neurologopedyczne „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego”,
 • Kurs bazowy – terapeuta behawioralny,
 • Diagnoza i terapia ręki.


- mgr PAULINA BUJCZENKO
W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie budowanie poczucia zaufania zarówno z dzieckiem jak i jego rodzicami. Istotne jest również wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach osobowości, gdzie fundamentem jest podstawa akceptacji, wrażliwości na potrzeby i radości, jaką niesie obcowanie z drugim człowiekiem.

Studia:
 • Pedagogika Specjalna - oligofrenopedagogika,
 • Edukacja wczesnoszkolna I przedszkolna z nauką języka angielskiego,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Kursy / szkolenia:
 • Szkolenie z Programu Językowego MAKATON I i II stopień,
 • Warsztaty neurologopedyczne „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego”,
 • Diagnoza i terapia ręki,
 • „Praca z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera”,
 • „Podstawowe zagadnienia w terapii i edukacji dzieci z autyzmem – studium przypadku,
 • „Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu”.


- mgr ANNA SZEWCZYK
Oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. We wczesnym wspomaganiu zajmuje się terapią zaburzeń integracji sensorycznej.

Studia:
 • Pedagogika rewalidacyjna – specjalność: oligofrenopedagogika,
 • "Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna".
Kursy / szkolenia:
 • Metoda Ruchu Rozwijającego w. Sherborne I i II stopień,
 • Integracja Sensoryczna I i II stopień,
 • Szkolenie MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji I, II i III stopień,
 • „Praca z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera”,
 • „Podstawowe zagadnienia w terapii i edukacji dzieci z autyzmem – studium przypadku”,
 • „Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu”.


OLIGOFRENOPEDAGOG

- mgr IZABELLA CHRONOWSKA - BENEDYK
Pedagog specjalny, moją pasją jest poznawanie wewnętrznego świata dziecka. Wierzę, że w każdym z nas kryje się nieograniczony potencjał. Moją rolą jako terapeuty jest znaleźć wyjątkowy, skrojony na miarę indywidualnych potrzeb dziecka klucz, który pozwoli ten potencjał wyzwolić. Interesuję się obszarem dotyczącym porozumiewania się osób z zaburzeniami z autystycznego spektrum oraz rzadkimi zespołami genetycznymi i z tego zakresu poszerzam swoją wiedzę oraz piszę artykuły.

Studia:
 • Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z pedagogiką wczesnoszkolną,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna,
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień.
Kursy / szkolenia:
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce - kurs 3 modułowy;
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji - Poziom I;
 • Szkolenie PECS - Poziom I;
 • ,,Praca z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera”;
 • ,,Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem - studium przypadku’’;
 • ,,Zachowania trudne u osób niepełnosprawnych intelektualnie - praktyczne aspekty edukacji’’;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień;
 • Kurs I stopnia z zakresu biblioterapii;
 • Rozwój językowy i emocjonalny dzieci - logopedyczne bajki terapeutyczne w praktyce;
 • Warsztaty metodyczne ,,Bajkoterapia’’;
 • Wideotrening Komunikacji (Video Interaction Training - VIT) - certyfikat kursu wprowadzającego;
 • Diagnoza i Terapia Ręki - I i II stopnia;
 • Odimienna metoda nauki czytania wg koncepcji dr I. Majchrzak.


OLIGOFRENOPEDAGOG, MUZYKOTERAPEUTA

- mgr MARCELINA FRYŹLEWICZ
Absolwentka polonistyki (specjalność: wiedza o kulturze) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim, muzykoterapię na krakowskiej Akademii Muzycznej oraz Wczesną interwencję logopedyczną i terapeutyczną - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Certyfikowany masażysta dźwiękiem wg. metody Petera Hessa oraz instruktor masażu Shantala.

Studia:
 • Polonistyka - Wiedza o kulturze,
 • Muzykoterapia,
 • Oligofrenopedagogika,
 • Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Kursy / szkolenia:
 • Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami w rozwoju;
 • MAKATON szkolenie podstawowe;
 • Metoda Dobrego Startu: sesja praktyczna, sesja teoretyczna;
 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się AAC;
 • Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka;
 • Umuzykalnianie dzieci - metoda Carla Orffa;
 • Aktywne słuchanie metodą Batti Strauss;
 • Kurs Gordonowski prowadzony przez Polskie Towarzystwo E. E. Gordona oraz Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie;
 • Techniki Terapii Tańcem i Ruchem w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Programy Aktywności oraz Dotyk i Komunikacja M. Ch. Knillów;
 • Kurs podstawowy oraz pogłębiający Stymulacji Bazalnej;
 • Metoda Strategicznej Polistymulacji;
 • Instruktorski kurs Masażu Shantala;
 • Masaż dźwiękiem wg metody Petera Hess'a: Kurs I stopnia oraz Kurs II stopnia;
 • Kurs I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.


PSYCHOLOG KLINICZNY

- mgr MARTA WARZYCKA
Psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, w trakcie szkolenia terapeutycznego: "Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach". Udzielam systematycznego wsparcia psychologicznego dziecku i jego rodzicom, pomagam w przygotowaniu dokumentacji do różnych instytucji oraz dokonuję diagnozy dziecka potrzebnej do dalszego kształcenia.

Studia:
 • Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną,
 • Psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna,
 • Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną.
Kursy / szkolenia:
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu (TSR),
 • Kursy rozwojowe dzieci i młodzieży- interwencja kryzysowa,
 • Niebezpieczne zachowania dzieci: wychowanie czy choroba?,
 • Zasady pisania opinii psychologicznych.

Adres / Kontakt
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 22

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.