Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres
Kontakt

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

w
Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych
w Nowym Targu

Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Dyrektor Zespołu Placówek: mgr Ewa Barczak

email: zpswo@nowotarski.edu.pl


Telefony: 18 266 24 08    18 266 24 09
 SEKRETARIAT ZESPOŁU PLACÓWEK CZYNNY W GODZINACH:
 • poniedziałek-czwartek 7-11 i 13-15
 • piątek 7-15

 • Numery wewnętrzne telefonów:
  20 sekretariat
  21 wicedyrektor ds. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu z bezpośrednim nadzorem nad Przedszkolem Specjalnym, Szkołą Podstawową Nr 9, Szkołą Przysposabiającą do Pracy, Branżową Szkołą I stopnia Nr 5, zespołem rewalidacyjno-wychowawczym.
  22 wicedyrektor z bezpośrednim nadzorem nad Ośrodkiem-internatem, Bursą Młodzieżową, zespołem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  23 płatności za SOSW i Bursę
  26 zaopatrzenie
  32 biblioteka
  33 pielęgniarka


  Nick:
  Adres Email:
  Temat:
  Wiadomośc:
  Zespół Placówek
  Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


  ↳ Bursa Młodzieżowa

  ↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
    ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

    ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
    ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
    ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
       umiarkowanym i znacznym

    ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
    ▪ Ośrodek (internat)
    ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
    ▪ Autyzm
  Polecamy:

  ▪ Powiat Nowotarski
  ▪ BIP - Powiat Nowotarski
  ▪ Urząd Miasta Nowy Targ

  Projekty:

  ▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
  ▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
  ▪ Poprawa efektywności energetycznej
  ▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
  ▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
  Adres/Kontakt:

  Zespół Placówek
  Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

  34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

  Telefony:
  ↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
  ↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

  e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
             
             

  Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

  Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.