Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres
Kontakt

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

w
Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych
w Nowym Targu

Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Dyrektor Zespołu Placówek: mgr Ewa Barczak

email: zpswo@nowotarski.edu.pl  soswnr1@nowytarg.pl
            bursa@nowotarski.edu.p

Telefony: 18 266 24 08    18 266 24 09
 SEKRETARIAT ZESPOŁU PLACÓWEK CZYNNY W GODZINACH:
 • poniedziałek-czwartek 7-11 i 13-15
 • piątek 7-15

 • Numery wewnętrzne telefonów:
  20 sekretariat
  21 Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ZRW, WWRD
  wicedyrektor mgr Joanna Piotrowska-Ancew
  22 Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów z niepełnosorawnością intelektualną w stopniu lekkim
  wicedyrektor mgr Anna Trybuła
  23 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5, Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  wicedyrektor mgr Beata Jachymiak
  24 Ośrodek (internat), Bursa
  wicedyrektor mgr Beata Wójciak
  38 Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalngo (pom. wychowawców)
  26 Zaopatrzenie / Płatności Internat (SOSW)
  39 Płatności Bursa
  32 Biblioteka
  33 Pielęgniarka


  Nick:
  Adres Email:
  Temat:
  Wiadomośc:

     


  KORONAWIRUS - ZALECENIA
  Ostatnio dodane galerie  Zespół Placówek
  Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


  ↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

  ↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
    ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

    ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
    ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
    ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
       umiarkowanym i znacznym

    ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
    ▪ Ośrodek (internat)
    ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
    ▪ Autyzm
  Polecamy:

  ▪ Powiat Nowotarski
  ▪ BIP - Powiat Nowotarski
  ▪ Urząd Miasta Nowy Targ

  Projekty:

  ▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
  ▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
  ▪ Poprawa efektywności energetycznej
  ▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
  ▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
  Adres/Kontakt:

  Zespół Placówek
  Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

  34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

  Telefony:
  ↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
  ↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

  e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
             soswnr1@nowytarg.pl
             bursa@nowotarski.pl

  Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

  Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.