Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres
Biblioteka szkolna

Biblioteka Szkolna


     Biblioteka jest miejscem zaczarowanym. Blisko tu do bajki i do prawdy, do uśmiechu i do wzruszeń…

Opiekun biblioteki: mgr Agnieszka Przetacznik

     Szkoła Podstawowa Nr 9 wyrosła na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Nowym Targu, który funkcjonował do 31.VIII.2004r. We wrześniu 2004 r. uczniów i nauczycieli likwidowanej jednostki przejął, zapewniając opiekę wraz z możliwościami kontynuowania nauki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 przy ulicy Jana Pawła II 85. W tym czasie zbiory biblioteczne obydwu szkół zostały ze sobą połączone.

W skład księgozbioru biblioteki szkolnej wchodzą:
  • literatura piękna dla dzieci i młodzieży,
  • literatura popularnonaukowa,
  • literatura z zakresu nauk pedagogicznych, a zwłaszcza pedagogiki specjalnej,
  • podręczniki,
  • zbiory audiowizualne,
  • mapy,
  • pomoce dydaktyczne (plansze, modele, gry edukacyjne, przyrządy).

Biblioteka posiada 2 pomieszczenia: wypożyczalnię z kącikiem czytelniczym oraz magazyn pomocy dydaktycznych. Biblioteka znacznie zwiększyła swoje zasoby dzięki dwóm projektom, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: "Specjalna - znaczy najlepsza" oraz "Specjalne potrzeby – większe możliwości".

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice, którym polecamy ciekawe książki z zakresu wychowania, terapii pedagogicznej, dysleksji itp. W ramach rocznego planu pracy realizowane są lekcje biblioteczne dla uczniów szkół wszystkich typów oraz cykliczne spotkania bajkoterapeutyczne w przedszkolu. Młodsi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w akcji "Długa przerwa z książką", w trakcie której uczniowie szkoły branżowej lub nauczyciel bibliotekarz czytają głośno ciekawe bajki lub opowiadania. W bibliotece redagowana jest również gazetka szkolna "Echo Szkoły" oraz organizowane są różnorodne konkursy, które mają na celu zachęcenie uczniów do obcowania z książką.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-13.30.

Pomieszczenia Biblioteki

     

     

     


#SzczepimySię
Dla uczniów szkoły branżowej

   

PRZEKAŻ 1% PODATKU#bezpiecznypowrótdoszkoły


KORONAWIRUS - ZALECENIA
Ostatnio dodane galerieZespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.