Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres
Stowarzyszenie "Dasz Radę"

Stowarzyszenie DASZ RADĘ - inicjatywa społeczno - edukacyjna

ul. Jana Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ

NIP 7352773360 | REGON 120866956 | KRS 0000323380

NR KONTA 08 1540 1115 2043 6051 4932 0001
"Nikt nie jest dość silny,
aby nie potrzebował pomocy.
Nikt nie jest tak słaby,
aby nie mógł dopomóc drugiemu"
J. Grodzicka     Inspiracją do powstania stowarzyszenia były inicjatywy wcześniej podejmowane przez osoby związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu, które wychodziły poza ich obowiązki wynikające z działalności zawodowej i chęć niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, a nie zawsze o nią proszą.
Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 28 listopada 2008 r. w Nowym –Targu, na którym to zebraniu postanowiono założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmi
STOWARZYSZENIE „DASZ RADĘ - INICJATYWA SPOŁECZNO- EDUKACYJNA”
z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85. Stowarzyszenie skupia członków, którzy są aktywnymi nauczycielami. Specjalistami w zakresie oligofrenopedagogiki i dyscyplin dających przygotowanie do pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo i jego rodziną. Działalność, kolejne pomysły, chęć pozyskiwania środków pozabudżetowych i zapał tych ludzi zainicjował powstanie Stowarzyszenia DASZ RADĘ, którego nazwa jest adekwatna do rezultatów ich działalności.
     Mimo, że stowarzyszenie jest młodą organizacją, to działania obecnych członków, były już wcześniej widoczne i przynosiły wymierny efekt. To między innymi Oni, jako pracownicy SOSW nr 1, byli bezpośrednimi realizatorami Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-pełnosprawnych o wartości 750 000 zł do którego przystąpił Powiat Nowotarski. Projekt realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Nowym Targu ul. Jana Pawła II 85. Członkowie stowarzyszenia pozyskali fundusze pozabudżetowe i zaadaptowali oraz własnoręcznie wykończyli pomieszczenie przeznaczone na salę rehabilitacyjną, która służy uczniom Szkoły Podstawowej nr 9, Publicznego Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz wy-chowankom Internatu. Od roku 2008 są współorganizatorami Festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanego w Parafii św. Katarzyny, adresowanego do dzieci i mieszkańców miasta Nowy Targ. Od 2010 r. realizowany jest projekt przy wsparciu PZU „Ucz się jak być bezpiecznym na stoku”.
     Ze środków Stowarzyszenia dofinansowywane są wycieczki, turnusy, zajęcia z hipoterapii. Wspierane są starania o poprawę bazy rewalidacyjno –dydaktycznej przeznaczonej dla uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami i autyzmem.

Zarząd Stowarzyszenia składający się 5 członków nie pobiera żadnego wynagrodzenia za swoją pracę.


Skład Zarządu Stowarzyszenia "Dasz Radę":
  • PREZES: Małgorzata Chowaniec
  • WICEPREZES Jadwiga Kubiak-Łasocha
  • SKARBNIK: Joanna Skrabucha
  • SEKRETARZ: Anna Kasińska-Orzeł
  • CZŁONEK: Małgorzata Niegłos

#SzczepimySię
Dla uczniów szkoły branżowej

   

PRZEKAŻ 1% PODATKU#bezpiecznypowrótdoszkoły


KORONAWIRUS - ZALECENIA
Ostatnio dodane galerieZespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.