Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Informacje dla rodziców

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, by ich dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Rodzice, którzy zaniepokojeni są rozwojem swojego dziecka i chcą uzyskać specjalistyczną pomoc powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu otrzymania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.


Jak uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?


Krok 1: Rozmowa ze specjalistami (lekarzem rodzinnym, neurologiem, psychiatrą) - wymiana informacji, uzyskanie zaświadczenia lekarskiego na specjalnym druku (dostępny w poradni).

Krok 2: Zgłoszenie dziecka na badanie do Poradni - ustalenie terminu badania.

Krok 3: Wizyta w Poradni - przeprowadzenie badań przez psychologa, pedagoga, logopedę.

Krok 4: Uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Krok 5: Zgłoszenie się z opinią do SOSW Nr 1 w Nowym Targu celem przedłożenia podania do WWRD.


Dokumenty do pobrania:
Adres / Kontakt
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 22

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.