Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Drodzy Rodzice!

Jeśli w rozwoju Waszego dziecka coś Was niepokoi, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistów Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Nowym Targu.WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej (0-8 lat). Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oznacza wszystkie formy wspomagania, których celem jest stymulacja małego dziecka, w zakresie kompensacji braków rozwojowych. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, to także wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.     W naszym ośrodku zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie oraz doświadczenie w pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 • oligofrenopedagog,
 • terapeuta SI,
 • pedagog,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • fizjoterapeuta.


     Zadaniem zespołu jest m.in. ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie indywidualnego programu terapii, koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia, analizowanie skuteczności udzielanej pomocy i ocenianie postępów dziecka.

Metody pracy zespołu:
 • Program Aktywności KNILL,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • System Komunikacji Alternatywnej MAKATON,
 • Integracja Sensoryczna,
 • rehabilitacja metodą Vojty,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • taping medyczny.
A także inne metody - te, które są indywidualnie dobrane do preferencji i kompetencji danego dziecka.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.09.23.133).


Działalność wczesnego wspomagania rozwoju koordynuje:
mgr Anna Trybuła - wicedyrektor


Adres / Kontakt
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 22

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.