Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Kontakt z Rzecznikiem Praw Dziecka odbywa się za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Dziecka. Wszystkie sprawy mogą Państwo kierować osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub wysyłając list. Rzecznik gwarantuje zachowanie poufności uzyskanych informacji.

Kontakt: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Adres: ul. Przemysłowa 30/32 00-450 Warszawa
Telefon: +48 22 583 66 00
Fax:+48 22 583 66 96
Adres e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 - 16.15.

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA:

800 12 12 12 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych)
czynny w godzinach 8.15 - 20.00


>>> KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA <<<


Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o swoich prawach zobaczcie ciekawą książeczkę, którą przygotował dla Was UNICEF (kliknij, by zobaczyć).


     

Zamówienia publiczne
Centrum Kompetencji Zawodowych
Ostatnio dodane galerieZespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.