Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres
Zachowaj Trzeźwy UmysłGaleria zdjęć
     Uczniowie klas IV, V oraz VIII SP Nr9-L wzięli udział w zajęciach warsztatowych w ramach kampanii „ Zachowaj trzeźwy umysł” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu Miasta Nowy Targ. Hasła tegorocznej edycji to „Chcę Mi Się Chcieć”. Podczas zajęć uczniowie podzieleni na grupy z wielkim zaangażowaniem brali udział w zabawach, rozwiązywali ćwiczenia, wypełniali karty pracy, dyskutowali oraz odgrywali scenki sytuacyjne. Wszystkie wyznaczone cele zostały osiągnięte, a uczniowie dumnie prezentowali zdobyte dyplomy za aktywny udział w akcji. Podczas zajęć każdy uczeń mógł odnaleźć w sobie ukryte talenty i umiejętności. Uczniowie doskonalili również wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej, polonistycznej, społecznej i muzycznej. Każdy mógł nauczyć się, jak zwiększać motywację do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Uczestnicy warsztatów odkryli również znaczenie doceniania siebie i wiary we własne możliwości. Dowiedzieli się, że warto podążać za swoimi uzdolnieniami i wspierać to, w czym jesteśmy dobrzy. Dzięki swoim zainteresowaniom rozwijamy swoją osobowość, odczuwamy radość i satysfakcję, nadając swojemu życiu sens.
Dodane przez rafal_plewa dnia 12.06.2019 09:01:55. Czytano: 384.

   


KORONAWIRUS - ZALECENIA
Ostatnio dodane galerieZespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.