Przedszkole, SP, SPdP dla dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Przedszkole Specjalne

     Od 1 września 2009 roku przy SOSW nr 1 działa Przedszkole Specjalne. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Od 1 stycznia 2013 roku funkcjonują dwa oddziały przedszkolne:
 • dla dzieci autystycznych;
 • dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełno sprawnościami sprzężonymi.
     Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 8 lat, w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5-letnie. Każde dziecko znajdzie tutaj bezpieczeństwo, opiekę i edukację – od 8.00 do 13.00 - w małej, kilkuosobowej grupie. Po godzinie 13.00 istnieje możliwość pozostawienia dzieci w świetlicy przedszkolnej, gdzie wychowankowie mogą odpocząć bądź rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w miłej, przyjaznej atmosferze.

     Zadaniem przedszkola jest wprowadzenie dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych w otaczający świat, aby mogły stać się uczestnikami życia społecznego na miarę swoich możliwości. Zajęcia organizowane są w taki sposób, aby ułatwić im dostosowanie się w przyszłości do wymagań podczas edukacji szkolnej.

     Przedszkole prowadzi również wszechstronną pracę rewalidacyjno - edukacyjno - wychowawczą wspierającą indywidualny rozwój dziecka z różnorodnymi zaburzeniami w rozwoju:
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • niepełnosprawnością ruchową,
 • autyzmem,
 • niepełnosprawnością sprzężoną.
Nad wychowankami fachową opiekę sprawują specjaliści:
 • nauczyciele-oligofrenopedagodzy,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
 • muzykoterapeuta,
 • katecheta.
     W trakcie pracy nauczyciele korzystają z elementów różnych metod i form pracy, aby w pełni stymulować rozwój dzieci. Są to:
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Programy Aktywności M. i Ch. Knill,
 • Integracja Sensoryczna,
 • Gimnastyka Korekcyjna,
 • Logoterapia,
 • Psychoterapia.
     Przedszkola dysponują pięknymi , kolorowymi salami, wypełnionymi zabawkami i pomocami dydaktycznymi. Suchy basen z piłeczkami oraz kącik z materacami i kolorowymi poduszkami służą do relaksacji i odpoczynku.

     Czas w przedszkolu płynie szybko i nikt się tutaj nie nudzi. Maluchy znajdują u nas spokój i zrozumienie, aż do powrotu mamy i taty.

REKRUTACJA
     Rekrutacja odbywa się w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno pedagogiczną, a także podanie rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola.


Adres / Kontakt
Przedszkole Specjalne,
Szkoła Podstawowa Nr 9 -UZ,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
przy
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 24

e-mail: soswnr1@nowytarg.pl


Jak dojechać?
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.