Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres
Rekrutacja 2020/2021

Prowadzimy nabór do:

 • Przedszkola Specjalnego

 • Szkoły Podstawowej dla uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu lekkim

 • Szkoły Podstawowej dla uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem

 • Branżowej Szkoły I stopnia na kierunki:
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • cukiernik,
  • pracownik pomocniczy gastronomii,
  • pracownik pomocniczy mechanika.
  UWAGA: REKRUTACJA TRWA PRZEZ CAŁY ROK!

 • Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem

Dla wszystkich chętnych istnieje możliwość zakwaterowania w Ośrodku/Internacie.

Składanie podań/wniosków o przyjęcie do szkół do dnia 14 sierpnia.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem
182662408 lub 182662409 wewnętrzny 20 (sekretariat).Wzory dokumentów do pobrania:

   

#bezpiecznypowrótdoszkoły

KORONAWIRUS - ZALECENIA
Ostatnio dodane galerieZespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.