Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres
NAUKA ZDALNA - SOSW NR 1
Klasa / Oddział
Ostatni Wpis
I N F O R M A C J E
KORONAWIRUS
różne informacje o wirusie
Moderowane przez rafal_plewa, anna_tokarczyk, marta_malec, anna_kasinska, maria_krol, sylwia_barwinska, marzena_nogawka
05-05-2020 11:43
przez rafal_plewa
PRACA SZKOŁY
informacje o pracy szkoły
Moderowane przez rafal_plewa, anna_tokarczyk, marta_malec, anna_kasinska, maria_krol, sylwia_barwinska, marzena_nogawka
25-03-2020 12:13
przez maria_krol
PORADNIKI

Moderowane przez rafal_plewa, anna_tokarczyk, marta_malec, anna_kasinska, maria_krol, sylwia_barwinska, marzena_nogawka
21-05-2020 09:51
przez rafal_plewa
PRZEDSZKOLE SPECJALNE, WWRD, ZRW
I GRUPA PRZEDSZKOLE
Wychowawca: mgr Monika Bodzioch
Moderowane przez anna_kasinska, maria_krol, marzena_nogawka
24-03-2020 06:52
przez anna_kasinska
II GRUPA PRZEDSZKOLE
Wychowawca: mgr Anna Chowaniec
Moderowane przez anna_kasinska, maria_krol, marzena_nogawka
24-03-2020 06:54
przez anna_kasinska
III GRUPA PRZEDSZKOLE
Wychowawca: mgr Anna Kasińska-Orzeł
Moderowane przez anna_kasinska, maria_krol, marzena_nogawka
24-03-2020 06:55
przez anna_kasinska
ZAJĘCIA REWALIDACYJNO–WYCHOWAWCZE
Wychowawca: mgr Maria Król
Moderowane przez anna_kasinska, maria_krol, marzena_nogawka
25-03-2020 02:07
przez maria_krol
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Moderowane przez anna_kasinska, maria_krol, marzena_nogawka
20-04-2020 07:26
przez rafal_czajkowski
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim
I-III KLASA (oddział łączony)
Wychowawca: mgr Iwona Kurowska
Moderowane przez rafal_plewa
21-05-2020 09:44
przez rafal_plewa
I-III KLASA (oddział łączony / niepełnosprawności sprzężone)
Wychowawca: mgr Agnieszka Przetacznik
Moderowane przez rafal_plewa
21-05-2020 09:49
przez rafal_plewa
IV - V KLASA (oddział łączony)
Wychowawca: mgr Justyna Kamieniecka
Moderowane przez rafal_plewa
21-05-2020 09:50
przez rafal_plewa
IV - V KLASA (oddział łączony / niepełnosprawności sprzężone)
Wychowawca: mgr Agata Majewska
Moderowane przez rafal_plewa
21-05-2020 09:50
przez rafal_plewa
VI KLASA
Wychowawca: mgr Bogusława Dudek
Moderowane przez rafal_plewa
21-05-2020 09:50
przez rafal_plewa
VI KLASA (niepełnosprawności sprzężone)
Wychowawca: mgr Beata Zuch
Moderowane przez rafal_plewa
21-05-2020 09:51
przez rafal_plewa
VII KLASA
Wychowawca: mgr Renata Maciaszek
Moderowane przez rafal_plewa
21-05-2020 09:51
przez rafal_plewa
VIII KLASA
Wychowawca: mgr Natalia Bylina
Moderowane przez rafal_plewa
21-05-2020 09:51
przez rafal_plewa
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 dla uczniów z niepeł. intelektualną w st. umiarkow. i znacznym
1 ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Wychowawca: mgr Justyna Kois
Moderowane przez maria_krol, marzena_nogawka
25-03-2020 01:59
przez maria_krol
2A ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Wychowawca: mgr Barbara Król
Moderowane przez maria_krol, marzena_nogawka
25-03-2020 02:00
przez maria_krol
2B ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Wychowawca: mgr Lidia Rapacz
Moderowane przez maria_krol, marzena_nogawka
25-03-2020 02:06
przez maria_krol
3 ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Wychowawca: mgr Anna Szewczyk
Moderowane przez maria_krol, marzena_nogawka
25-03-2020 02:06
przez maria_krol
4 ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Wychowawca: mgr Izabella Chronowska-Benedyk
Moderowane przez maria_krol, marzena_nogawka
25-03-2020 02:07
przez maria_krol
5A ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Wychowawca: mgr Dorota Janczy
Moderowane przez maria_krol, marzena_nogawka
23-03-2020 21:28
przez marzena_nogawka
5B ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Wychowawca: mgr Jadwiga Kubiak-Łasocha
Moderowane przez maria_krol, marzena_nogawka
23-03-2020 21:31
przez marzena_nogawka
5C ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Wychowawca: mgr Elżbieta Motyka
Moderowane przez maria_krol, marzena_nogawka
23-03-2020 21:31
przez marzena_nogawka
6 ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Wychowawca: mgr Marzena Nogawka
Moderowane przez maria_krol, marzena_nogawka
23-03-2020 21:32
przez marzena_nogawka
7A ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Wychowawca: mgr Małgorzata Chowaniec
Moderowane przez maria_krol, marzena_nogawka
23-03-2020 21:32
przez marzena_nogawka
7B ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Wychowawca: mgr Elżbieta Gach
Moderowane przez maria_krol, marzena_nogawka
23-03-2020 21:33
przez marzena_nogawka
8 ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Wychowawca:
Moderowane przez maria_krol, marzena_nogawka
24-03-2020 02:13
przez maria_krol
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5
IAP KLASA
Wychowawca: mgr Anna Krauzowicz
Moderowane przez marta_malec
17-04-2020 17:38
przez rafal_czajkowski
IAG KLASA
Wychowawca: mgr Ewa Patora
Moderowane przez marta_malec
17-04-2020 17:50
przez rafal_czajkowski
IBG KLASA
Wychowawca: mgr Małgorzata Zarębczan
Moderowane przez marta_malec
17-04-2020 18:04
przez rafal_czajkowski
II KLASA
Wychowawca: mgr Halina Osmala
Moderowane przez marta_malec
17-04-2020 18:45
przez rafal_czajkowski
IIIA KLASA
Wychowawca: mgr Mariola Walczak
Moderowane przez marta_malec
17-04-2020 18:53
przez rafal_czajkowski
IIIB KLASA
Wychowawca: mgr Marta Malec
Moderowane przez marta_malec
17-04-2020 19:42
przez rafal_czajkowski
LOGOPEDIA

Moderowane przez marta_malec
20-04-2020 07:23
przez rafal_czajkowski
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
IA KLASA
Wychowawca: mgr Monika Hołowczak
Moderowane przez sylwia_barwinska
25-03-2020 16:57
przez sylwia_barwinska
IB KLASA
Wychowawca: mgr Sylwia Luberda
Moderowane przez sylwia_barwinska
25-03-2020 16:59
przez sylwia_barwinska
IC KLASA
Wychowawca: mgr Bożena Pudzisz
Moderowane przez sylwia_barwinska
25-03-2020 17:00
przez sylwia_barwinska
ID KLASA
Wychowawca: mgr Sylwia Barwińska
Moderowane przez sylwia_barwinska
25-03-2020 17:00
przez sylwia_barwinska
IIA KLASA
Wychowawca: mgr Barbara Buroń
Moderowane przez sylwia_barwinska
25-03-2020 17:01
przez sylwia_barwinska
IIB KLASA
Wychowawca: mgr Renata Knap
Moderowane przez sylwia_barwinska
25-03-2020 17:01
przez sylwia_barwinska
IIIA KLASA
Wychowawca: mgr Małgorzata Nowak
Moderowane przez sylwia_barwinska
25-03-2020 17:02
przez sylwia_barwinska
Nauczanie indywidualne

Moderowane przez marta_malec
27-03-2020 09:52
przez sylwia_barwinska
INNE
PSYCHOLOG

Moderowane przez rafal_plewa
21-05-2020 09:52
przez rafal_plewa
PEDAGOG

Moderowane przez anna_tokarczyk
01-06-2020 16:23
przez anna_tokarczyk
BIBLIOTEKA

Moderowane przez rafal_plewa
03-05-2020 19:51
przez rafal_plewa

Nauka Zdalna - wersja 1.1 / 19.03.2020r.

   

#bezpiecznypowrótdoszkoły

KORONAWIRUS - ZALECENIA
Ostatnio dodane galerieZespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.